Hotline: 0918 674 761    Email: binhminhpower@gmail.com

Công Trình

Nhà máy COLGATE VIETNAM (8.000L)

Nhà máy COLGATE VIETNAM (8.000L)

Bệnh viện phụ sản Âu Cơ – Biên Hòa – Đồng Nai

Công suất: 7.500L nước nóng/ngày trung bình tại nhiệt độ 60oC

NHÀ KHÁCH TÂY NAM (CA CẦN THƠ) – 6.000 Lít

NHÀ KHÁCH TÂY NAM (CA CẦN THƠ) – 6.000 Lít